วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

สตรีในมวย: สตรีในกีฬามวยและการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีในการมวย

31 ต.ค. 2023
49

สตรีในมวย: สตรีในกีฬามวยและการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีในการมวย

สตรีในมวย: สตรีในกีฬามวยและการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีในการมวย

มวยเป็นกีฬาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม มวยเป็นกีฬาที่ผู้ชายเป็นฝ่ายครองความเป็นใหญ่ในวงการมาช้านาน จนกระทั่งในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมา สตรีจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการมวยอย่างจริงจัง

ในอดีต สังคมไทยมองว่ามวยเป็นกีฬาที่ต้องใช้พละกําลังและความรุนแรง จึงไม่เหมาะสมกับสตรี สตรีจึงถูกจํากัดบทบาทเพียงแค่เป็นผู้ชมหรือผู้เชียร์เท่านั้น แต่กระแสความเสมอภาคทางเพศในยุคปัจจุบันทําให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้น สตรีจึงกล้าที่จะก้าวเข้ามาในวงการมวยมากขึ้น

ในปัจจุบัน สตรีไทยหลายคนประสบความสําเร็จอย่างมากในวงการมวย ไม่ว่าจะเป็น น้องเพชร แฟร์เท็กซ์ , น้องอ้อ แก้วนวลจันทร์ , น้องนภา พูนธนินทร์ และ น้องนุ้ย ส.วรพิน เป็นต้น นักมวยหญิงเหล่านี้สามารถครองแชมป์โลก ชนะใจแฟนมวยทั่วโลก และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงรุ่นหลัง

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรต่างๆ ที่ทํางานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในวงการมวยอีกด้วย เช่น สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์มวยไทยอาชีพโลก และ สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยองค์กรเหล่านี้จัดการแข่งขันมวยสําหรับผู้หญิง จัดค่ายฝึกซ้อม รวมถึงให้การสนับสนุนนักมวยหญิงทั้งด้านวิชาการและการเงิน

สรุปได้ว่า บทบาทของสตรีในวงการมวยไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต ปัจจุบันสตรีมีโอกาสได้แสดงฝีมือและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและประเทศไทยในเวทีมวยโลก สิ่งสําคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สตรีไทยสามารถทําชื่อเสียงจากกีฬามวยสืบไป