วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

สัญญาณเตือน อาการปวดหลัง ระวังกระดูกเสื่อม

05 พ.ย. 2023
43

สัญญาณเตือน อาการปวดหลัง ระวังกระดูกเสื่อม

สัญญาณเตือน อาการปวดหลัง ระวังกระดูกเสื่อม

ปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการปวดหลัง คือ กระดูกเสื่อม ซึ่งเป็นภาวะที่กระดูกสูญเสียมวลและโครงสร้าง ทําให้กระดูกอ่อนแอและเสี่ยงต่อการหักง่าย ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจทําให้เกิดความพิการและทุพพลภาพได้

ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงอาการเตือนต่างๆ ที่อาจบ่งชี้ถึงกระดูกเสื่อม เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที อาการเตือนที่สําคัญ ได้แก่

– ปวดหลัง หรือปวดบริเวณเอว โดยเฉพาะขณะยกของหนักหรือเคลื่อนไหวร่างกาย

– อ่อนแรงบริเวณหลัง หรือก้นกบ

– กระดูกสันหลังค่อม หรือโค้งงอ

– สูญเสียความสูง

– กระดูกสะโพก กระดูกเชิงกราน หรือกระดูกสันหลัง หักง่ายผิดปกติ

นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกเสื่อม ได้แก่ อายุมากกว่า 65 ปี, เพศหญิง, น้ําหนักตัวน้อย, รับประทานอาหารไม่ครบถ้วน, ขาดการออกกําลังกาย, สูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และประวัติครอบครัวเป็นกระดูกเสื่อม

ดังนั้น หากสังเกตเห็นอาการเตือนใดๆ ข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น เช่น รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดี, ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ, ลดน้ําหนักหากอ้วน, หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยป้องกันและชะลอความเสื่อมของกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ