วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เทคนิคการบริหารการเงินสมเหตุสมผล

09 ธ.ค. 2023
101

เทคนิคการบริหารการเงินสมเหตุสมผล

เทคนิคการบริหารการเงินสมเหตุสมผล

การบริหารการเงินที่ดีเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยเพียงใด การใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและการวางแผนการเงินจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ ต่อไปนี้คือเทคนิคบางประการที่จะช่วยให้คุณบริหารการเงินได้อย่างสมเหตุสมผล

จัดทํางบประมาณ
การจัดทํางบประมาณรายได้และรายจ่ายจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการเงินได้ชัดเจนขึ้น พิจารณารายได้ประจําเดือนของคุณและค่าใช้จ่ายที่จําเป็น เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าน้ํา ค่าไฟ จากนั้นจึงพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ยืดหยุ่นได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง งบประมาณจะช่วยให้คุณเห็นว่าควรใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้างอย่างสมเหตุสมผล

สร้างกองทุนสํารองเงินสด
กองทุนสํารองเงินสดจะช่วยให้คุณรับมือกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น รถเสีย ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น พยายามสร้างกองทุนสํารองเงินสดขั้นต่ํา 3-6 เดือนของรายจ่าย เก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์แยกต่างหากจากบัญชีหลัก จะช่วยให้คุณใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

จ่ายด้วยเงินสดมากขึ้น
การจ่ายด้วยเงินสดจะทําให้คุณตระหนักถึงการใช้จ่ายมากขึ้น พยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพราะอาจทําให้ใช้จ่ายเกินตัวได้ง่าย ถ้าต้องใช้บัตร ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและจ่ายชําระหนี้บัตรให้ครบทุกเดือน

เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ
อย่าซื้อสินค้าแพงโดยไม่จําเป็น ใช้เวลาเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ค้นหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ การเปรียบเทียบราคาจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้

พยายามหารายได้เสริม
หากรายได้ปัจจุบันไม่เพียงพอ ควรหาช่องทางเพิ่มรายได้เสริม เช่น ทํางานพิเศษชั่วคราว ขายของออนไลน์ หรือให้บริการรับจ้างทําอะไรก็ได้ที่ชอบและถนัด รายได้เสริมจะช่วยเพิ่มงบประมาณในการใช้จ่ายให้สมดุลยิ่งขึ้น

สรุปแล้ว การบริหารการเงินอย่างสมเหตุสมผลต้องอาศัยวินัยและการวางแผน จัดทํางบประมาณ สร้างกองทุนสํารอง จ่ายด้วยเงินสด ประหยัดใช้จ่าย และหารายได้เพิ่ม การบริหารการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ในที่สุด