วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

เบาหวานรู้โลกรู้! ผู้เชี่ยวชาญเปิดความเสี่ยงสำหรับคนชอบหวาน ‘รู้ 6 เรื่องนี้ลดเสี่ยงแน่’

16 พ.ย. 2023
40

เบาหวานรู้โลกรู้! ผู้เชี่ยวชาญเปิดความเสี่ยงสำหรับคนชอบหวาน ‘รู้ 6 เรื่องนี้ลดเสี่ยงแน่’

เบาหวานรู้โลกรู้! ผู้เชี่ยวชาญเปิดความเสี่ยงสําหรับคนชอบหวาน ‘รู้ 6 เรื่องนี้ลดเสี่ยงแน่’

การบริโภคน้ําตาลและอาหารหวานมากเกินไปสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารหวานๆ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเข้าใจความเสี่ยงของโรคเบาหวานจะช่วยลดความเสี่ยงได้ ดังนี้

ประการแรก ต้องตระหนักถึงอันตรายของน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูง น้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตทําให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากเกินไป ซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะอ้วนและโรคเบาหวานในที่สุด

ประการที่สอง ควรควบคุมปริมาณน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตที่รับประทานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าควรบริโภคน้ําตาลไม่เกิน 50 กรัมต่อวัน หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน

ประการที่สาม ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ํา เช่น ผัก ผลไม้ โปรตีนจากถั่วเมล็ดแห้งและเนื้อสัตว์ รวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูง ซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี

ประการที่สี่ ควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน ครั้งละ 30-60 นาที เพื่อช่วยเผาผลาญน้ําตาลและควบคุมน้ําหนัก

ประการที่ห้า หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล เช่น น้ําอัดลม น้ําหวาน ชาเขียวพร้อมดื่ม เพราะมีปริมาณน้ําตาลสูง

ประการสุดท้าย ควรตรวจสุขภาพประจําปี โดยเฉพาะตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

สรุปแล้ว การลดการบริโภคน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรต รวมถึงการออกกําลังกายและตรวจสุขภาพประจําปี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ สําหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารหวาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งสําคัญในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน