วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

แรกมี

19 พ.ย. 2023
35

แรกมี

แรกมี: ประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทย

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 700 ปี โดยเริ่มต้นจากการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าสยามในภาคกลางของประเทศ ซึ่งต่อมาได้พัฒนากลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 อาณาจักรสุโขทัยถือเป็นอาณาจักรแรกเริ่มของชนชาติไทย มีพระเจ้าศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์

ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรอยุธยาได้เข้ามามีอํานาจแทนที่อาณาจักรสุโขทัย โดยสถาปนาตัวขึ้นเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย มีอํานาจครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงดินแดนข้างเคียงอีกหลายส่วน อาณาจักรอยุธยาจึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นรัฐไทยในปัจจุบัน

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 อาณาจักรอยุธยาเริ่มอ่อนแอลง และได้ถูกรุกรานโดยพม่าจนแตกสลายลงใน พ.ศ. 2310 บ้านเมืองจึงตกอยู่ในสภาพว่างเว้นจากอํานาจรัฐบาลกลางนานกว่า 10 ปี

หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้รวบรวมคนไทยขับไล่พม่าออกไป แล้วสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้นแทนที่อาณาจักรอยุธยา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2325 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายราชธานีไปตั้ง ณ กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นจุดเริ่มต้นของกรุงเทพมหานครและราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

ดังนั้น ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจึงมีความต่อเนื่องยาวนานกว่า 700 ปี ผ่านยุคสมัยสําคัญหลายยุคหลายสมัย ทั้งอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ จนมาถึงประเทศไทยในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และวัฒนธรรมอันเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยมาโดยตลอด